KOJO varastot, yhteystiedot

Pääsivu

Vapaata varastotilaa

Yhteystiedot

Varastojen esittely

Kuvia

Linkkejä yrityksistä

 

 Ylös 

        Kartta

Koivukallion Varastot Oy

Saratie 28   01860 Perttula

Puhelin: 045 1824611   050 5201455  

Sähköpostiosoite: tapani.kojo@gmail.com

 

 

 

Tämä on Koivukallion Varastot Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Päivitetty 7.10.2019

Rekisterinpitäjä

Koivukallion Varastot Oy

Suonrannantie 77, 01860 Perttula

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tapani Kojo, tapani.kojo@gmail.com, +358 451824611 

Rekisterin nimi

Koivukallion Varastot Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen peruste

Koivukallion Varastot Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitoa varten mm. vuokrasopimuksen tekoa, laskuttamista, tiedottamista ja yhteydenpitoa varten.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Koivukallion Varastot Oy kuvaa pienvarastossa ja piha-alueilla videokamerakuvaa, jotta asiakkaiden omaisuus olisi mahdollisimman hyvin suojattu sekä turvallisuus säilyy varastoilla. Kameravalvonnalla halutaan ennaltaehkäistä rikollisuutta sekä selvittää jo mahdollisesti tapahtuneita rikoksia. Tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain Koivukallion Varastot Oy henkilökunnalla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat : henkilön/yrityksen nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tilinumero (tarvittaessa takuuvuokran ja avaimen pantin palautusta varten).

Asiakkaiden henkilö-/yritystietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tietoja säilytetään kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti.

Videotallenteet ylikirjoitetaan automaattisesti noin yhden kuukauden kuluessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen ja niitä voidaan luovuttaa poliisille tai viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoteknisten laitteistojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).